PORÓWNAJ 1 OFERTĘ KARTY KREDYTOWEJ

01

Maksymalna pożyczka

150000 zł na 120 miesiące

Rata 2081ZŁ RRSO 11,84%

DANE KONTAKTOWE
Telefon :
19 502
Godziny pracy :
PN. – ND. 08:00-22:00

Klient zamierzający wziąć kredyt z Alior Banku, musi przygotować się na doliczenie jednorazowej opłaty przygotowawczej. Wysokość tej opłaty, jest uzależniona od wysokości zaciąganego kredytu.
Kredytobiorca może skorzystać z opcji wcześniejszej spłaty kredytu. Za dokonanie tej czynności, nie jest on zobowiązany do pokrywania jakiekolwiek prowizji.

Alior Bank przygotował ofertę kierowaną do nowych i stałych Klientów, która opiera się na takich warunkach jak:

 • – Minimalna wysokość kredytu gotówkowego – 500 zł
 • – Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego – 150 000 zł
 • – Klient oświadcza, w jakiej wysokości posiada dochody, na podstawie tego oświadczenia oceniana jest jego zdolność kredytowa
 • – Klient może uzyskać kredyt gotówkowy wyłącznie w oddziale banku – brak możliwości zaciągnięcia kredytu przez Internet

Oprocentowanie oraz dodatkowe koszty dla kredytu w wysokości 1500 zł zaciągniętego na okres 12 miesięcy:

 • – Oprocentowanie w wysokości 10% w skali roku
 • – Prowizja za udzielenie kredytu – 5% wysokości kredytu
 • – Brak obowiązkowego ubezpieczenia

Przykład reprezentatywny:

 • – Kwota kredytu pozbawiona wszystkich kosztów – 8 967 zł
 • – RRSO – 19,02%
 • – Oprocentowanie nominalne – 5% w skali roku
 • – Kwota do spłaty – 11 288,83 zł
 • – Całkowity koszt kredytu – 2321,83 zł
 • – Opłata przygotowawcza – 1582,41 zł
 • – Odsetki stałe – 739,42 zł
 • – Ilość i wysokość rat miesięcznych – 32 raty po 352,78 zł

Warunki udzielenia kredytu mogą ulec zmianie. Czynnikami wpływającymi na ich zmianę jest:

 • – Data wypłaty kredytu
 • – Data płatności pierwszej raty
 • – Wiarygodność kredytowa Klienta
02

Maksymalna pożyczka

200000 zł na 120 miesiące

Rata 2619,29ZŁ RRSO 10,24%

DANE KONTAKTOWE
Telefon :
19 506
Godziny pracy :
PN. – ND. 00:00-24:00

Klient korzystający z Kredytu gotówkowego banku w placówce T-Mobile, musi liczyć się z doliczeniem do kwoty kredytu opłaty przygotowawczej. Jest to koszt uzależniony od wysokości kredytu, stąd indywidualna kalkulacja tej opłaty.
Kredytobiorca ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

T-Mobile Usługi Bankowe przygotował specjalną ofertę kredytu gotówkowego dla nowych Klientów, który opiera się na takich warunkach jak:

 • – Minimalna wysokość kredytu gotówkowego – 500 zł
 • – Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego – 150 000 zł
 • – Dane Klienta ubiegającego się o kredyt gotówkowego, nie mogą znajdować się w rejestrze Biura Informacji Kredytowej
 • – Klient musi wykazywać się dochodem o wysokości minimum 500 zł miesięcznie
 • – Maksymalny okres spłaty kredytu wynosi 10 lat
 • – Nie wymagane są żadne zabezpieczenia, a także poręczenia, by uzyskać kredyt
 • – Do kosztów dodatkowych nie jest doliczana prowizja za udzielenie kredytu
 • – Wysokość raty wynosi 17 złotych miesięcznie, za każdy przyznany 1000 zł kredytu
 • – Klient może ubiegać się o kredyt wyłącznie w oddziale banku, nie ma możliwości składania wniosku internetowego

Oprocentowanie oraz dodatkowe koszty dla kredytu w wysokości 1500 zł zaciągniętego na okres 12 miesięcy:

 • – Oprocentowanie – 4.90% w skali roku
 • – Prowizja banku za udzielenie kredytu – 0%
 • – Brak obowiązkowego ubezpieczenia kredytu

Przykład reprezentatywny:

 • – Kwota kredytu pozbawiona wszystkich kosztów – 5 879 zł
 • – RRSO – 12,80%
 • – Oprocentowanie stałe – 4,90% w skali roku
 • – Kwota do spłaty – 6 458,02 zł
 • – Całkowity koszt kredytu – 579,02 zł
 • – Opłata przygotowawcza – 0 zł
 • – Odsetki stałe – 243,43 zł
 • – Ubezpieczenie na życie – 335,59 zł
 • – Ilość i wysokość rat miesięcznych – 18 rat po 358,78 zł
03

Maksymalna pożyczka

30000 zł na 60 miesiące

Rata 613ZŁ RRSO 8,66%

DANE KONTAKTOWE
Telefon :
801 101 102 / 801 321 123
Godziny pracy :
PN. – ND. 00:00-24:00

Klient zamierzający skorzystać z promocyjnej oferty Oszczędzający Kredyt Gotówkowy, musi wziąć pod uwagę określone koszty doliczane do pożyczanego kapitału. Wśród nich wymienia się:

 • – Oprocentowanie kredytu wahające się od 0% do 9,99%
 • – Prowizję za udzielenie kredytu – wahającą się od 0% do 5% wysokości kredytu
 • – Prowizję za podwyższenie wartości kredytu – 1,5% wysokości podwyższenia kredytu (nie mniej, niż 500 zł)
 • – Wystawienie promesy kredytowej – 200 zł

Kredytobiorcy przysługuje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego. Jeśli skorzysta z oferty i częściowo bądź całkowicie spłaci kredyt w ciągu pierwszych 3 lat od chwili zawarcia umowy z bankiem, będzie musiał pokryć prowizję w wysokości 1,5% od kwoty nadpłaty.

Jeśli spłata częściowa bądź całkowita nastąpi w późniejszym terminie, Klient z tego tytułu nie poniesie żadnych dodatkowych opłat.

BGŻ BNP Paribas oferuje nowym oraz stałym Klientom Oszczędzający Kredyt Gotówkowy, który jest udzielany ma takich warunkach, jak:

 • – Minimalna wysokość kredytu – 2000 zł
 • – Maksymalna wysokość kredytu – 150 000 zł
 • – Klient, który skorzysta z ubezpieczenia kredytu, zyskuje gwarancję niezmiennego oprocentowania w całym czasie spłaty kredytu
 • – Klient może skorzystać z oferty Oszczędzającego Kredytu Gotówkowego, jeśli złoży wniosek bezpośrednio w oddziale banku. Nie ma możliwości ubiegania się o kredyt przez Internet.

Oprocentowanie oraz dodatkowe koszty dla kredytu w wysokości 2000 zł zaciągniętego na okres 12 miesięcy:

 • – Oprocentowanie w wysokości 5,90% w skali roku
 • – Prowizja za udzielenie kredytu –4,99% od wartości kredytu
 • – Ubezpieczenie jest obowiązkowe, jeśli Klient chce skorzystać z promocyjnej oferty, jaką jest Oszczędzający Kredyt Gotówkowy

Przykład reprezentatywny:

 • – Kwota kredytu pozbawiona wszystkich kosztów – 16 000 zł
 • – RRSO – 17,34%
 • – Oprocentowanie – 9,40%
 • – Kwota do spłaty – 21 825,54 zł
 • – Całkowity koszt kredytu – 5825,54 zł
 • – Prowizja za udzielenie kredytu – 695,40 zł
 • – Ubezpieczenie – 1 428,48 zł
 • – Całkowity koszt odsetek – 3 701,66 zł
 • – Ilość i wysokość rat miesięcznych – 48 rat po 454,70 zł

Jeżeli Klient wywiązuje się z zaakceptowanego przez niego regulaminu, otrzymuje promocyjny zwrot w wysokości 20% spłaconych odsetek za każde 12 miesięcy spłaty należności, jak i również na koniec trwania kredytu. Wysokość premii nie może przekroczyć kwoty 760 zł w skali roku kalendarzowego. W powyższym przykładzie Klient na koniec spłaty kredytu otrzyma premię w wysokości 740,33 zł.

04

Maksymalna pożyczka

25000 zł na 60 miesiące

Rata 815,40ZŁ RRSO 15,05%

DANE KONTAKTOWE
Telefon :
195 00
Godziny pracy :
PN. – ND. 00:00-24:00

Klient do kosztów pożyczki musi dodać koszty związane z przekazywaniem środków finansowych na konto Klienta

 • – 1% wartości przekazu – w przypadku dokonania wpłaty za pośrednictwem przekazu pocztowego
 • – 0 zł – w przypadku dokonania wpłaty za pośrednictwem przelewu internetowego z konta prowadzonego w innym banku
 • – 8,10 zł – za wypłatę gotówki w kasie bankowej

Opłata nie może przekroczyć maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, która jest określona w art. 36a i 36c w Ustawie o kredycie konsumenckim. W przypadku przekroczenia tej granicy, nie pobierana zostaje żadna dodatkowa opłata.

Santander Consumer Bank przygotował dla nowych Klientów ofertę kredytu gotówkowego opierającego się na warunkach, takich jak:

 • – Minimalna wysokość kredytu gotówkowego – 500 zł
 • – Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego 25 000 zł
 • – Okres kredytowania wynosi od 3 do 36 miesięcy

Natomiast stali Klienci mogą oczekiwać nieco większych przywilejów ze strony banku, ponieważ warunki kredytowania w ich przypadku wyglądają tak, że:

 • – Minimalna wysokość kredytu gotówkowego wynosi 500 zł
 • – Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego wynosi 50 000 zł
 • – Okres kredytowania wynosi od 3 do 48 miesięcy

Bez względu na to, czy Klient jest nowym Kredytobiorcą, czy stałym użytkownikiem banku, kredyt gotówkowy może zaciągnąć wyłącznie poprzez skontaktowanie się z doradcą w oddziale banku. Nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu za pośrednictwem Internetu.

Oprocentowanie oraz dodatkowe koszty dla kredytu w wysokości 1500 zł zaciągniętego na okres 12 miesięcy:

 • – Oprocentowanie w wysokości 8,49%
 • – Prowizja za udzielenie kredytu – 9,99% wartości zaciągniętego kredytu
 • – Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe

Przykład reprezentatywny:

 • – Kwota kredytu pozbawiona wszystkich kosztów – 3000 zł
 • – RRSO – 19,43%
 • – Oprocentowanie – 12,74% w skali roku
 • – Ilość i wysokość rat miesięcznych – 24 raty po 160,75 zł
05

Maksymalna pożyczka

120000 zł na 108 miesiące

Rata 1709,29ZŁ RRSO 18,96%

DANE KONTAKTOWE
Telefon :
19 000
Godziny pracy :
PN. – ND. 00:00-24:00

Klient chcący skorzystać z oferty kredytu gotówkowego w Eurobanku, musi liczyć się z pokryciem dodatkowych kosztów takich, jak:

 • – 50 zł – za sporządzenie odpisu umowy kredytu (na wniosek Klienta)
 • – 50 zł – za przygotowanie opinii o warunkach Kredytu oraz historii spłaty (na wniosek Klienta)
 • – 9,50 zł – za udzielenie Wakacji Kredytowych (na wniosek Klienta)
 • – 20 zł – za zmianę dnia spłaty raty kredytu gotówkowego, przy czym pierwsza zmiana daty w ciągu roku kalendarzowego nie wiąże się z pobraniem żadnej opłaty (na wniosek Klienta)

Kredyt gotówkowy w Eurobank, jest udzielany nowym Klientom na takich warunkach, jak:

 • – Minimalna wysokość kredytu gotówkowego – 500 zł
 • – Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego – 120 000 zł
 • – Klient sam decyduje, czy przystępuje do ubezpieczenia czy nie. Do wyboru ma możliwość skorzystania z polisy od trwałej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania, utraty pracy, a także na wypadek śmierci i trwałego inwalidztwa.
 • – Kredyt gotówkowy można otrzymać po wypełnieniu wniosku w placówce bankowej. Nie ma możliwości skorzystania z oferty przez Internet.

Oprocentowanie oraz dodatkowe koszty dla kredytu w wysokości 1500 zł zaciągniętego na okres 12 miesięcy:

 • – Oprocentowanie w wysokości 3,50% w skali roku
 • – Prowizja za udzielenie kredytu –12,70% od wartości kredytu
 • – Ubezpieczenie jest dobrowolne

Przykład reprezentatywny:

 • – Kwota kredytu pozbawiona wszystkich kosztów – 8200 zł
 • – RRSO – 31,43%
 • – Oprocentowanie – 9%
 • – Kwota do spłaty – 13 024,29 zł
 • – Całkowity koszt kredytu – 4824,29 zł
 • – Opłata przygotowawcza – 1 131,95 zł
 • – Ubezpieczenie – 1 131,95 zł
 • – Ilość i wysokość rat miesięcznych – 43 raty po 302,89 zł
06

Maksymalna pożyczka

120000 zł na 96 miesiące

Rata 1821ZŁ RRSO 29,45%

DANE KONTAKTOWE
Telefon :
19 506
Godziny pracy :
PN. – ND. 00:00-24:00

Klient zaciągając kredyt gotówkowy w PKO Banku Polskim, może skorzystać z nieobowiązkowego ubezpieczenia, które znajduje się w dwóch wariantach:

 • – Wariant podstawowy – koszt ubezpieczenia wynosi 0,35% wysokości kredytu
 • – Wariant rozszerzony – koszt ubezpieczenia wynosi 0,45% wysokości kredytu

Osoby korzystające z ubezpieczenia w wybranym przez siebie wariancie, jednocześnie mają obniżoną wysokość oprocentowania nominalnego. Opłata za ubezpieczenie pobierana jest wyłącznie raz.

PKO Bank Polski oferuje nowym i swoim stałym Klientom, możliwość wzięcia kredytu gotówkowego Mini ratka, który udzielany jest na takich warunkach, jak:

 • – Minimalna wysokość kredytu – 1 000 zł
 • – Maksymalna wysokość kredytu – 120 000 zł
 • – Kredyt można otrzymać po spotkaniu z doradcą w oddziale banku. Nie ma możliwości skorzystania z oferty przez Internet.

Oprocentowanie oraz dodatkowe koszty dla kredytu w wysokości 1500 zł zaciągniętego na okres 12 miesięcy:

 • – Oprocentowanie w wysokości 6,99% w skali roku
 • – Prowizja za udzielenie kredytu – 6,50% wartości zaciąganego kredytu
 • – Ubezpieczenie – 0,35% wysokości kredytu (ubezpieczenie nie jest obowiązkowe)

Przykład reprezentatywny:

 • – Kwota kredytu pozbawiona wszystkich kosztów – 11 406,19 zł
 • – RRSO – 25,05%
 • – Oprocentowanie zmienne – 9,99% w skali roku
 • – Kwota do spłaty – 19 122,60 zł
 • – Całkowity koszt kredytu – 7716,41 zł
 • – Opłata przygotowawcza – 990,50 zł
 • – Odsetki – 4 122,60 zł
 • – Ubezpieczenie w wariancie podstawowym – 2 603,31 zł
 • – Ilość i wysokość rat miesięcznych – 60 rat po 318,71 zł

Powyższe wartości przedstawiają zaciągnięty kredyt przez Klienta posiadającego Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy w PKO Banku Polskim. Jednocześnie wykazującym regularne wpływy na ROR od przynajmniej 6 miesięcy. W dzień składania wniosku o kredyt gotówkowy, na koncie nie może pojawiać się saldo debetowe.

07

Maksymalna pożyczka

120000 zł na 84 miesiące

Rata 1939ZŁ RRSO 9,41%

DANE KONTAKTOWE
Telefon :
801 101 102
Godziny pracy :
PN. – PT. 08:00-22:00
PN. – ND. 08:00-22:00

Klient chcący skorzystać z oferty pożyczki o nazwie iGotówka proponowanej przez BGŻ BNP Paribas, powinien liczyć się ze zmiennymi kosztami, uzależnionymi od wysokości kredytu oraz czasu spłaty.

Na poszczególne opłaty oraz ewentualne dodatkowe koszty składają się:

 • – Prowizja doliczana za udzielenie kredytu – wahająca się od 0% do 5% wysokości kredytu
 • – Prowizja doliczana na podwyższenie kredytu – 1,5% wartości podwyżki (nie może być ona mniejsza, niż 500 zł).
 • – Wystawienie promesy kredytowej – 200 zł
 • – Ubezpieczenie – 6,99% wysokości kredytu – ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

Klient może skorzystać z możliwością przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu. W związku z tym jest zobowiązany do uiszczenia prowizji w wysokości:

 • – 1,5% – jeśli Klient spłaca część bądź całość kredytu w ciągu 3 pierwszych lat trwania kredytu
 • – 0% – jeśli Klient spłaca część bądź całość Kredytu w dalszym okresie trwania kredytu

BGŻ BNP Paribas oferuje nowym Klientom kredyt gotówkowy na poszczególnych warunkach:

 • – Minimalna wysokość kredytu gotówkowego – 1 000 złotych
 • – Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego – 120 000 złotych
 • – Kredyt gotówkowy w wysokości do 10 tys. jest możliwy do wzięcia przez Internet
 • – Klient nie ma obowiązku zakładania konta osobistego, bądź korzystania z innego produktu finansowego, by przystąpić do promocyjnej oferty.

Oprocentowanie oraz dodatkowe koszty dla kredytu w wysokości 1500 zł zaciągniętego na okres 12 miesięcy:

 • – Oprocentowanie – 9,90% w skali roku
 • – Prowizja pobierana przez bank – 4,99% od kwoty pożyczki
 • – Ubezpieczenie – 6,99% – ubezpieczenie nie jest obowiązkowe
2017-03-06
Pożyczka na raty jest produktem finansowym oferowanym przez instytucje finansowe. Proces jej udzielania pod względem formalności bardzo przypomina proces ubiegania się o chwilówkę, niemniej w przypadku niektórych firm pożyczkowych może być sformalizowany w większym stopniu. Zanim złożysz wniosek o pożyczkę ratalną, przyjrzyj się dokładnie ofertom produktów finansowych dostępnym online i stacjonarnie. Większość firm poży...
zobacz szczegóły
2017-03-06
Instytucje pożyczkowe oferujące chwilówki i pożyczki na raty weryfikują wnioskodawcę pod kątem jego wypłacalności. Jednym z elementów weryfikacji jest sprawdzenie klienta w bazie dłużników. Obecnie w Polsce największe znaczenie mają takie bazy dłużników, jak BIG InfoMonitor, KRD, ERIF i BIK. BIG InfoMonitor jest obszerną bazą, najstarszą z wymienionych wyżej. Działa jako biuro informacji gospodarczej, które gromadzi in...
zobacz szczegóły
Firmy pożyczkowe

sprawdź recenzje

pożyczki ocena na podstawie 4.9/5 z 13457 ocen.

pozyczkiland.pl - najlepsza baza pożyczek ratalnych, chwilówek i kredytów bankowych w jednym zestawieniu.

Aktualizacja 13459 opinie o pożyczkach online

Wszystkie pożyczki online w jednym zestawieniu online od ręki.

pozyczkaland.pl Główny redaktor: Aktualizacja

szybka pożyczka

szybka pożyczka bez sprawdzania zdolności kredytowej

szybka pożyczka dla zadłużonych

szybka pożyczka online

hapi pożyczka

pilna pożyczka dla zadłużonych

smart pożyczka logowanie

pilna pożyczka na dzisiaj

pożyczka a kredyt

pożyczka alior bank

pożyczka a podatek

pożyczka a urząd skarbowy

pożyczka a pcc

pożyczka a śmierć pożyczkodawcy

pożyczka allegro

pożyczka a darowizna

pożyczka alior bank opinie

pożyczka antyinflacyjna

alior bank pożyczka

alior bank pożyczka online

alior bank pożyczka dla zadłużonych

alior bank pożyczka na klik

aasa pożyczka

alior bank pożyczka hipoteczna

alior bank pożyczka internetowa

alfa pożyczka

aion bank pożyczka

artcash pożyczka

pożyczka ą ę

pożyczka bez bik

pożyczka bez baz

pożyczka bez bik i krd

pożyczka bez zaświadczeń

pożyczka bocian

pożyczka bez weryfikacji

pożyczka bez prowizji

pożyczka bez sprawdzania baz

pożyczka bez udokumentowanych dochodów

pożyczka bez zdolności kredytowej

bezzwrotna pożyczka 5000

bocian pożyczka

bezzwrotna pożyczka 5000 zł 2021

bezzwrotna pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

bezzwrotna pożyczka dla niepełnosprawnych

bgk pożyczka płynnościowa

bezzwrotna pożyczka 5000 podstawa prawna

bnp paribas pożyczka

bezzwrotna pożyczka dla nauczycieli

bank millennium pożyczka

pożyczka chwilówka

pożyczka co to

pożyczka chwilówka bez bik

pożyczka credit agricole

pożyczka czyste powietrze

pożyczka czyste powietrze kalkulator

pożyczka czy kredyt

pożyczka czy darowizna

pożyczka chwilówka na 60 dni

pożyczka chwilówka dla zadłużonych

czy umorzona pożyczka 5000 jest przychodem

credit agricole pożyczka

czy pożyczka musi być przelewem

czy pożyczka 5000 jest opodatkowana

czy umorzona pożyczka z pup jest przychodem podatkowym

czy pożyczka z pup jest przychodem

czy pożyczka jest opodatkowana

czy bezzwrotna pożyczka 5000 jest przychodem

czym się różni pożyczka od kredytu

czyste powietrze pożyczka oprocentowanie

pożyczka ćwiczenia

pożyczka ćwiczenie

pożyczka ćwiartka

pożyczka dla zadłużonych

pożyczka dla bezrobotnych

pożyczka dla zadłużonych z komornikiem

pożyczka dla firm

pożyczka długoterminowa

pożyczka definicja

pożyczka dla zadłużonych online bez sprawdzania baz

pożyczka do domu

pożyczka dla każdego

pożyczka dla pracownika

darowizna czy pożyczka od rodziców

darmowa pożyczka

darmowa pożyczka na 60 dni

dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej a pożyczka

darmowa pożyczka bez bik

druk pcc-3 jak wypełnić pożyczka

dopasowana pożyczka opinie

dr pożyczka

deklaracja pcc pożyczka

druk pcc pożyczka

pożyczka ekspresowa pekao

pożyczka ekspresowa

pożyczka ekspresowa online

pożyczka ekspresowa pekao kod promocyjny

pożyczka ekologiczna

pożyczka

pożyczki