PORÓWNAJ 1 OFERTĘ KARTY KREDYTOWEJ

01

Maksymalna pożyczka

150000 zł na 120 miesiące

Rata 2081ZŁ RRSO 11,84%

DANE KONTAKTOWE
Telefon :
19 502
Godziny pracy :
PN. – ND. 08:00-22:00

Klient zamierzający wziąć kredyt z Alior Banku, musi przygotować się na doliczenie jednorazowej opłaty przygotowawczej. Wysokość tej opłaty, jest uzależniona od wysokości zaciąganego kredytu.
Kredytobiorca może skorzystać z opcji wcześniejszej spłaty kredytu. Za dokonanie tej czynności, nie jest on zobowiązany do pokrywania jakiekolwiek prowizji.

Alior Bank przygotował ofertę kierowaną do nowych i stałych Klientów, która opiera się na takich warunkach jak:

 • – Minimalna wysokość kredytu gotówkowego – 500 zł
 • – Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego – 150 000 zł
 • – Klient oświadcza, w jakiej wysokości posiada dochody, na podstawie tego oświadczenia oceniana jest jego zdolność kredytowa
 • – Klient może uzyskać kredyt gotówkowy wyłącznie w oddziale banku – brak możliwości zaciągnięcia kredytu przez Internet

Oprocentowanie oraz dodatkowe koszty dla kredytu w wysokości 1500 zł zaciągniętego na okres 12 miesięcy:

 • – Oprocentowanie w wysokości 10% w skali roku
 • – Prowizja za udzielenie kredytu – 5% wysokości kredytu
 • – Brak obowiązkowego ubezpieczenia

Przykład reprezentatywny:

 • – Kwota kredytu pozbawiona wszystkich kosztów – 8 967 zł
 • – RRSO – 19,02%
 • – Oprocentowanie nominalne – 5% w skali roku
 • – Kwota do spłaty – 11 288,83 zł
 • – Całkowity koszt kredytu – 2321,83 zł
 • – Opłata przygotowawcza – 1582,41 zł
 • – Odsetki stałe – 739,42 zł
 • – Ilość i wysokość rat miesięcznych – 32 raty po 352,78 zł

Warunki udzielenia kredytu mogą ulec zmianie. Czynnikami wpływającymi na ich zmianę jest:

 • – Data wypłaty kredytu
 • – Data płatności pierwszej raty
 • – Wiarygodność kredytowa Klienta
02

Maksymalna pożyczka

200000 zł na 120 miesiące

Rata 2619,29ZŁ RRSO 10,24%

DANE KONTAKTOWE
Telefon :
19 506
Godziny pracy :
PN. – ND. 00:00-24:00

Klient korzystający z Kredytu gotówkowego banku w placówce T-Mobile, musi liczyć się z doliczeniem do kwoty kredytu opłaty przygotowawczej. Jest to koszt uzależniony od wysokości kredytu, stąd indywidualna kalkulacja tej opłaty.
Kredytobiorca ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

T-Mobile Usługi Bankowe przygotował specjalną ofertę kredytu gotówkowego dla nowych Klientów, który opiera się na takich warunkach jak:

 • – Minimalna wysokość kredytu gotówkowego – 500 zł
 • – Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego – 150 000 zł
 • – Dane Klienta ubiegającego się o kredyt gotówkowego, nie mogą znajdować się w rejestrze Biura Informacji Kredytowej
 • – Klient musi wykazywać się dochodem o wysokości minimum 500 zł miesięcznie
 • – Maksymalny okres spłaty kredytu wynosi 10 lat
 • – Nie wymagane są żadne zabezpieczenia, a także poręczenia, by uzyskać kredyt
 • – Do kosztów dodatkowych nie jest doliczana prowizja za udzielenie kredytu
 • – Wysokość raty wynosi 17 złotych miesięcznie, za każdy przyznany 1000 zł kredytu
 • – Klient może ubiegać się o kredyt wyłącznie w oddziale banku, nie ma możliwości składania wniosku internetowego

Oprocentowanie oraz dodatkowe koszty dla kredytu w wysokości 1500 zł zaciągniętego na okres 12 miesięcy:

 • – Oprocentowanie – 4.90% w skali roku
 • – Prowizja banku za udzielenie kredytu – 0%
 • – Brak obowiązkowego ubezpieczenia kredytu

Przykład reprezentatywny:

 • – Kwota kredytu pozbawiona wszystkich kosztów – 5 879 zł
 • – RRSO – 12,80%
 • – Oprocentowanie stałe – 4,90% w skali roku
 • – Kwota do spłaty – 6 458,02 zł
 • – Całkowity koszt kredytu – 579,02 zł
 • – Opłata przygotowawcza – 0 zł
 • – Odsetki stałe – 243,43 zł
 • – Ubezpieczenie na życie – 335,59 zł
 • – Ilość i wysokość rat miesięcznych – 18 rat po 358,78 zł
03

Maksymalna pożyczka

30000 zł na 60 miesiące

Rata 613ZŁ RRSO 8,66%

DANE KONTAKTOWE
Telefon :
801 101 102 / 801 321 123
Godziny pracy :
PN. – ND. 00:00-24:00

Klient zamierzający skorzystać z promocyjnej oferty Oszczędzający Kredyt Gotówkowy, musi wziąć pod uwagę określone koszty doliczane do pożyczanego kapitału. Wśród nich wymienia się:

 • – Oprocentowanie kredytu wahające się od 0% do 9,99%
 • – Prowizję za udzielenie kredytu – wahającą się od 0% do 5% wysokości kredytu
 • – Prowizję za podwyższenie wartości kredytu – 1,5% wysokości podwyższenia kredytu (nie mniej, niż 500 zł)
 • – Wystawienie promesy kredytowej – 200 zł

Kredytobiorcy przysługuje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego. Jeśli skorzysta z oferty i częściowo bądź całkowicie spłaci kredyt w ciągu pierwszych 3 lat od chwili zawarcia umowy z bankiem, będzie musiał pokryć prowizję w wysokości 1,5% od kwoty nadpłaty.

Jeśli spłata częściowa bądź całkowita nastąpi w późniejszym terminie, Klient z tego tytułu nie poniesie żadnych dodatkowych opłat.

BGŻ BNP Paribas oferuje nowym oraz stałym Klientom Oszczędzający Kredyt Gotówkowy, który jest udzielany ma takich warunkach, jak:

 • – Minimalna wysokość kredytu – 2000 zł
 • – Maksymalna wysokość kredytu – 150 000 zł
 • – Klient, który skorzysta z ubezpieczenia kredytu, zyskuje gwarancję niezmiennego oprocentowania w całym czasie spłaty kredytu
 • – Klient może skorzystać z oferty Oszczędzającego Kredytu Gotówkowego, jeśli złoży wniosek bezpośrednio w oddziale banku. Nie ma możliwości ubiegania się o kredyt przez Internet.

Oprocentowanie oraz dodatkowe koszty dla kredytu w wysokości 2000 zł zaciągniętego na okres 12 miesięcy:

 • – Oprocentowanie w wysokości 5,90% w skali roku
 • – Prowizja za udzielenie kredytu –4,99% od wartości kredytu
 • – Ubezpieczenie jest obowiązkowe, jeśli Klient chce skorzystać z promocyjnej oferty, jaką jest Oszczędzający Kredyt Gotówkowy

Przykład reprezentatywny:

 • – Kwota kredytu pozbawiona wszystkich kosztów – 16 000 zł
 • – RRSO – 17,34%
 • – Oprocentowanie – 9,40%
 • – Kwota do spłaty – 21 825,54 zł
 • – Całkowity koszt kredytu – 5825,54 zł
 • – Prowizja za udzielenie kredytu – 695,40 zł
 • – Ubezpieczenie – 1 428,48 zł
 • – Całkowity koszt odsetek – 3 701,66 zł
 • – Ilość i wysokość rat miesięcznych – 48 rat po 454,70 zł

Jeżeli Klient wywiązuje się z zaakceptowanego przez niego regulaminu, otrzymuje promocyjny zwrot w wysokości 20% spłaconych odsetek za każde 12 miesięcy spłaty należności, jak i również na koniec trwania kredytu. Wysokość premii nie może przekroczyć kwoty 760 zł w skali roku kalendarzowego. W powyższym przykładzie Klient na koniec spłaty kredytu otrzyma premię w wysokości 740,33 zł.

04

Maksymalna pożyczka

25000 zł na 60 miesiące

Rata 815,40ZŁ RRSO 15,05%

DANE KONTAKTOWE
Telefon :
195 00
Godziny pracy :
PN. – ND. 00:00-24:00

Klient do kosztów pożyczki musi dodać koszty związane z przekazywaniem środków finansowych na konto Klienta

 • – 1% wartości przekazu – w przypadku dokonania wpłaty za pośrednictwem przekazu pocztowego
 • – 0 zł – w przypadku dokonania wpłaty za pośrednictwem przelewu internetowego z konta prowadzonego w innym banku
 • – 8,10 zł – za wypłatę gotówki w kasie bankowej

Opłata nie może przekroczyć maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, która jest określona w art. 36a i 36c w Ustawie o kredycie konsumenckim. W przypadku przekroczenia tej granicy, nie pobierana zostaje żadna dodatkowa opłata.

Santander Consumer Bank przygotował dla nowych Klientów ofertę kredytu gotówkowego opierającego się na warunkach, takich jak:

 • – Minimalna wysokość kredytu gotówkowego – 500 zł
 • – Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego 25 000 zł
 • – Okres kredytowania wynosi od 3 do 36 miesięcy

Natomiast stali Klienci mogą oczekiwać nieco większych przywilejów ze strony banku, ponieważ warunki kredytowania w ich przypadku wyglądają tak, że:

 • – Minimalna wysokość kredytu gotówkowego wynosi 500 zł
 • – Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego wynosi 50 000 zł
 • – Okres kredytowania wynosi od 3 do 48 miesięcy

Bez względu na to, czy Klient jest nowym Kredytobiorcą, czy stałym użytkownikiem banku, kredyt gotówkowy może zaciągnąć wyłącznie poprzez skontaktowanie się z doradcą w oddziale banku. Nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu za pośrednictwem Internetu.

Oprocentowanie oraz dodatkowe koszty dla kredytu w wysokości 1500 zł zaciągniętego na okres 12 miesięcy:

 • – Oprocentowanie w wysokości 8,49%
 • – Prowizja za udzielenie kredytu – 9,99% wartości zaciągniętego kredytu
 • – Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe

Przykład reprezentatywny:

 • – Kwota kredytu pozbawiona wszystkich kosztów – 3000 zł
 • – RRSO – 19,43%
 • – Oprocentowanie – 12,74% w skali roku
 • – Ilość i wysokość rat miesięcznych – 24 raty po 160,75 zł
05

Maksymalna pożyczka

120000 zł na 108 miesiące

Rata 1709,29ZŁ RRSO 18,96%

DANE KONTAKTOWE
Telefon :
19 000
Godziny pracy :
PN. – ND. 00:00-24:00

Klient chcący skorzystać z oferty kredytu gotówkowego w Eurobanku, musi liczyć się z pokryciem dodatkowych kosztów takich, jak:

 • – 50 zł – za sporządzenie odpisu umowy kredytu (na wniosek Klienta)
 • – 50 zł – za przygotowanie opinii o warunkach Kredytu oraz historii spłaty (na wniosek Klienta)
 • – 9,50 zł – za udzielenie Wakacji Kredytowych (na wniosek Klienta)
 • – 20 zł – za zmianę dnia spłaty raty kredytu gotówkowego, przy czym pierwsza zmiana daty w ciągu roku kalendarzowego nie wiąże się z pobraniem żadnej opłaty (na wniosek Klienta)

Kredyt gotówkowy w Eurobank, jest udzielany nowym Klientom na takich warunkach, jak:

 • – Minimalna wysokość kredytu gotówkowego – 500 zł
 • – Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego – 120 000 zł
 • – Klient sam decyduje, czy przystępuje do ubezpieczenia czy nie. Do wyboru ma możliwość skorzystania z polisy od trwałej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania, utraty pracy, a także na wypadek śmierci i trwałego inwalidztwa.
 • – Kredyt gotówkowy można otrzymać po wypełnieniu wniosku w placówce bankowej. Nie ma możliwości skorzystania z oferty przez Internet.

Oprocentowanie oraz dodatkowe koszty dla kredytu w wysokości 1500 zł zaciągniętego na okres 12 miesięcy:

 • – Oprocentowanie w wysokości 3,50% w skali roku
 • – Prowizja za udzielenie kredytu –12,70% od wartości kredytu
 • – Ubezpieczenie jest dobrowolne

Przykład reprezentatywny:

 • – Kwota kredytu pozbawiona wszystkich kosztów – 8200 zł
 • – RRSO – 31,43%
 • – Oprocentowanie – 9%
 • – Kwota do spłaty – 13 024,29 zł
 • – Całkowity koszt kredytu – 4824,29 zł
 • – Opłata przygotowawcza – 1 131,95 zł
 • – Ubezpieczenie – 1 131,95 zł
 • – Ilość i wysokość rat miesięcznych – 43 raty po 302,89 zł
06

Maksymalna pożyczka

120000 zł na 96 miesiące

Rata 1821ZŁ RRSO 29,45%

DANE KONTAKTOWE
Telefon :
19 506
Godziny pracy :
PN. – ND. 00:00-24:00

Klient zaciągając kredyt gotówkowy w PKO Banku Polskim, może skorzystać z nieobowiązkowego ubezpieczenia, które znajduje się w dwóch wariantach:

 • – Wariant podstawowy – koszt ubezpieczenia wynosi 0,35% wysokości kredytu
 • – Wariant rozszerzony – koszt ubezpieczenia wynosi 0,45% wysokości kredytu

Osoby korzystające z ubezpieczenia w wybranym przez siebie wariancie, jednocześnie mają obniżoną wysokość oprocentowania nominalnego. Opłata za ubezpieczenie pobierana jest wyłącznie raz.

PKO Bank Polski oferuje nowym i swoim stałym Klientom, możliwość wzięcia kredytu gotówkowego Mini ratka, który udzielany jest na takich warunkach, jak:

 • – Minimalna wysokość kredytu – 1 000 zł
 • – Maksymalna wysokość kredytu – 120 000 zł
 • – Kredyt można otrzymać po spotkaniu z doradcą w oddziale banku. Nie ma możliwości skorzystania z oferty przez Internet.

Oprocentowanie oraz dodatkowe koszty dla kredytu w wysokości 1500 zł zaciągniętego na okres 12 miesięcy:

 • – Oprocentowanie w wysokości 6,99% w skali roku
 • – Prowizja za udzielenie kredytu – 6,50% wartości zaciąganego kredytu
 • – Ubezpieczenie – 0,35% wysokości kredytu (ubezpieczenie nie jest obowiązkowe)

Przykład reprezentatywny:

 • – Kwota kredytu pozbawiona wszystkich kosztów – 11 406,19 zł
 • – RRSO – 25,05%
 • – Oprocentowanie zmienne – 9,99% w skali roku
 • – Kwota do spłaty – 19 122,60 zł
 • – Całkowity koszt kredytu – 7716,41 zł
 • – Opłata przygotowawcza – 990,50 zł
 • – Odsetki – 4 122,60 zł
 • – Ubezpieczenie w wariancie podstawowym – 2 603,31 zł
 • – Ilość i wysokość rat miesięcznych – 60 rat po 318,71 zł

Powyższe wartości przedstawiają zaciągnięty kredyt przez Klienta posiadającego Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy w PKO Banku Polskim. Jednocześnie wykazującym regularne wpływy na ROR od przynajmniej 6 miesięcy. W dzień składania wniosku o kredyt gotówkowy, na koncie nie może pojawiać się saldo debetowe.

07

Maksymalna pożyczka

120000 zł na 84 miesiące

Rata 1939ZŁ RRSO 9,41%

DANE KONTAKTOWE
Telefon :
801 101 102
Godziny pracy :
PN. – PT. 08:00-22:00
PN. – ND. 08:00-22:00

Klient chcący skorzystać z oferty pożyczki o nazwie iGotówka proponowanej przez BGŻ BNP Paribas, powinien liczyć się ze zmiennymi kosztami, uzależnionymi od wysokości kredytu oraz czasu spłaty.

Na poszczególne opłaty oraz ewentualne dodatkowe koszty składają się:

 • – Prowizja doliczana za udzielenie kredytu – wahająca się od 0% do 5% wysokości kredytu
 • – Prowizja doliczana na podwyższenie kredytu – 1,5% wartości podwyżki (nie może być ona mniejsza, niż 500 zł).
 • – Wystawienie promesy kredytowej – 200 zł
 • – Ubezpieczenie – 6,99% wysokości kredytu – ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

Klient może skorzystać z możliwością przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu. W związku z tym jest zobowiązany do uiszczenia prowizji w wysokości:

 • – 1,5% – jeśli Klient spłaca część bądź całość kredytu w ciągu 3 pierwszych lat trwania kredytu
 • – 0% – jeśli Klient spłaca część bądź całość Kredytu w dalszym okresie trwania kredytu

BGŻ BNP Paribas oferuje nowym Klientom kredyt gotówkowy na poszczególnych warunkach:

 • – Minimalna wysokość kredytu gotówkowego – 1 000 złotych
 • – Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego – 120 000 złotych
 • – Kredyt gotówkowy w wysokości do 10 tys. jest możliwy do wzięcia przez Internet
 • – Klient nie ma obowiązku zakładania konta osobistego, bądź korzystania z innego produktu finansowego, by przystąpić do promocyjnej oferty.

Oprocentowanie oraz dodatkowe koszty dla kredytu w wysokości 1500 zł zaciągniętego na okres 12 miesięcy:

 • – Oprocentowanie – 9,90% w skali roku
 • – Prowizja pobierana przez bank – 4,99% od kwoty pożyczki
 • – Ubezpieczenie – 6,99% – ubezpieczenie nie jest obowiązkowe
2017-03-06
Pożyczka na raty jest produktem finansowym oferowanym przez instytucje finansowe. Proces jej udzielania pod względem formalności bardzo przypomina proces ubiegania się o chwilówkę, niemniej w przypadku niektórych firm pożyczkowych może być sformalizowany w większym stopniu. Zanim złożysz wniosek o pożyczkę ratalną, przyjrzyj się dokładnie ofertom produktów finansowych dostępnym online i stacjonarnie. Większość firm poży...
zobacz szczegóły
2017-03-06
Instytucje pożyczkowe oferujące chwilówki i pożyczki na raty weryfikują wnioskodawcę pod kątem jego wypłacalności. Jednym z elementów weryfikacji jest sprawdzenie klienta w bazie dłużników. Obecnie w Polsce największe znaczenie mają takie bazy dłużników, jak BIG InfoMonitor, KRD, ERIF i BIK. BIG InfoMonitor jest obszerną bazą, najstarszą z wymienionych wyżej. Działa jako biuro informacji gospodarczej, które gromadzi in...
zobacz szczegóły
Firmy pożyczkowe

sprawdź recenzje

pozyczkaland.pl ocena na podstawie 4.9/5 z 13457 ocen.

pozyczkiland.pl - najlepsza baza pożyczek ratalnych, chwilówek i kredytów bankowych w jednym zestawieniu.

Aktualizacja 13459 opinie o pożyczkach online

Wszystkie pożyczki online w jednym zestawieniu online od ręki.

pozyczkaland.pl Główny redaktor: Aktualizacja