Porady finansowe

Capturefile: T:!!!!DT_lzwDT_vol_61_people�904_forsa_szymon-000000008.NEF
CaptureSN: --.000000
Software: Capture One PRO for Windows

Pożyczka na raty AASA

Koszty nieterminowości

Pożyczkobiorca, który spóźnia się ze spłatą pożyczki, powinien liczyć się z obowiązkiem pokrycia dodatkowych kosztów nieterminowości. Opóźnienie terminu płatności o okres 30 dni, wiąże się z pokryciem maksymalnych kosztów w wysokości 74 złotych oraz odsetek karnych. Odsetki karne są wyliczane na postawie czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

Koszty monitów wynoszą:

 • 25 zł – za wysłanie pierwszego wezwania
 • 49 zł – za wysłanie drugiego wezwania
 • 49 zł – z wysłanie trzeciego wezwania

Każde wezwanie jest wysyłane są w odstępie 12 dni.

Pożyczkobiorca przy braku dalszej spłaty wierzytelności, jest zmuszony zapłacić koszty przekazania czynności windykacyjnych, w wysokości 49 zł.

Pożyczka na raty GotówkaNatychmiast

Koszty nieterminowości

Klient, który zalega z płatnością pożyczki w terminie, musi liczyć się z obowiązkiem pokrycia kosztów nieterminowości o maksymalnej wysokości 198 złotych wraz z doliczonymi odsetkami karnymi. Odsetki karne mogą wynieść maksymalnie czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

Szczegółowe koszty nieterminowości obejmują:

 • 25 zł – za wysłanie pierwszego wezwania do zapłaty
 • 49 zł – za wysłanie drugiego wezwania do zapłaty
 • 49 zł – za wysłanie trzeciego wezwania do zapłaty
 • 49 zł – za przekazanie czynności windykacyjnych

Pożyczka na raty Tak To Finanse

Koszty nieterminowości

Klient, który spóźnia się z terminem płatności musi uregulować naliczane odsetki karne w wysokości 14% w skali roku. Natomiast do jego wierzytelności nie są doliczane żadne inne koszty z tytułu wysyłanych monitów bądź przeprowadzanych działań windykacyjnych.

Pożyczka na raty Profi Credit

Koszty nieterminowości

Klient, który nie wywiązał się z umowy dotyczącej terminowej spłaty zaciągniętych należności, będzie musiał uregulować doliczane koszty nieterminowości. Za 30-dniowe opóźnienie w spłacie, do jego wierzytelności doliczane jest maksymalnie 30 złotych (za wysyłane monity) wraz z odsetkami karnymi, wynoszącymi czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

Koszt poszczególnych monitów wynosi:

 • 15 zł – za wezwanie do zapłaty drogą listowną
 • 0 zł – za wezwanie do zapłaty drogą telefoniczną bądź sms-ową.

Wezwania do zapłaty są wysyłane po upłynięciu 6, 18 i 31 dni od wcześniej ustalanego terminu spłaty pożyczki.

Pożyczka na raty Zaplo

Koszty nieterminowości

Pożyczkodawca nie otrzymujący zwrotu pożyczki w wyznaczonym terminie, nakłada na Klienta odsetki karne w wysokości 14 % w skali roku. Brak dalszej spłaty mimo wysyłanych upomnień, możliwe jest wejście na drogę sądową. Wtedy koszty procesu sądowego spadają na stronę Pożyczkobiorcy.

Pożyczka na raty Ekredycik

Koszty nieterminowości

Pożyczkodawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami nierentowności, jeśli nie spłacił swojej pożyczki w wyznaczonym terminie. Maksymalne koszty 30-dniowego opóźnienia, nie mogą przekroczyć sumy 60,80 złotych wraz z doliczonymi odsetkami karnymi. Odsetki doliczane są w wysokości czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

Klient może otrzymać maksymalnie 4 wezwania w skali miesiąca. Za każde wysłane wezwanie listowne, do jego wierzytelności, doliczane są koszta w wysokości 15,20 złotych.

Brak spłaty pożyczki w dalszym terminie, mimo upomnień ze strony Pożyczkodawcy, może wiązać się z przeniesieniem sprawy na drogę sądową. W tej sytuacji Klient będzie odpowiedzialny za poniesienie wszystkich kosztów związanych z czynnościami windykacyjnymi, komorniczymi, a także wszczętym procesem sądowym.

Pożyczka na raty Ferratum

Koszty nieterminowości

Klient, który nie spłaca pożyczki w terminie może liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów, zwanych kosztami nieterminowości. Do nich zaliczają się koszty związane z wysyłanymi monitami, odsetki karne, koszty sprawy sądowej, windykacji zewnętrznej, a także czynności komorniczych.

W przypadku 30-dniowego opóźnienia płatności pożyczki, maksymalne koszty nierentowności nie mogą przekroczyć sumy 130 złotych oraz doliczonych odsetek karnych, których wysokość jest równa czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

Koszty poszczególnych monitów naliczane są w wysokości:

 • 30 zł – za wysłanie pierwszego wezwania do zapłaty
 • 50 zł – za wysłanie drugiego wezwania do zapłaty
 • 50 zł – za wysłanie trzeciego wezwania do zapłaty

Prezentacja ofert alternatywnych dla pożyczek na raty:

Eurolan – pożyczka dla nowego Klienta

Więcej o ofercie

Firma Eurolan nie ustala sztywnych granic maksymalnego limitu na rachunku. Jest on indywidualnie dobierany do każdego Klienta, względem jego zdolności kredytowej.

Potencjalny pożyczkobiorca ma większe szanse na zaciągnięcie większej kwoty, jeśli będzie spłacał wszystkie swoje wszystkie dotychczas zaciągnięte pożyczki w wyznaczonym terminie. Pierwsza wypłata w firmie Euroloan, nie może przekroczyć 50% przyznanego limitu. Gdy Klient spłaci należność w terminie, a także otrzyma od firmy listem poleconym, specjalny kod odblokowujący, wtedy może spodziewać się uzyskania dostępu do całego limitu.

Banknot

Więcej o ofercie

Klient, któremu zależy na błyskawicznym dostępie do zastrzyku gotówki, będzie korzystał z oferty Banknot w dowolnie wybranej przez siebie chwili. Na serwisie firmy otwierane jest specjalne konto, pozwalające na wypłacanie pieniędzy dogodnym dla siebie momencie, jak i również oddaniem tych pieniędzy, kiedy będzie uważał to za słuszne.

Pożyczkodawca swojemu Klientowi udostępnia specjalną linię pożyczkową, dzięki której Pożyczkobiorca zyskuje dostęp do środków finansowych, bez potrzeby wypełniania za każdym razem rozmaitych wniosków. W przypadku dokonania wypłaty, linia pożyczkowa ulega zmniejszeniu o wypłacone środki finansowe. Oddanie środków finansowych na rachunek powoduje, iż Klient ponownie ma dostęp do linii pożyczkowej, z której może dowolnie korzystać.

Klient samodzielnie decyduje, w jakim momencie, a także jaką kwotę odda na rachunek. Jednak musi pamiętać przede wszystkim o tym, że nie może to być kwota niższa, niż określona przez Pożyczkodawcę na wyciągu.

Pożyczkobiorca może korzystać z Linii Pożyczkowej, bez przechodzenia za każdym razem przez proces weryfikacyjny. Linia Pożyczkowa ma zatem charakter odnawialny, ale sama Umowa zawierana jest na czas określony, wynoszący 12 miesięcy.

Finansowo

Więcej o ofercie

Finansowo jest serwisem opierającym swoje działanie na udzielaniu pożyczek społecznościowych. Dzięki tej stronie, skupiają się osoby, które są w stanie udzielić pożyczki finansowej innym osobom, które określają swoje potrzeby. Potencjalny Pożyczkobiorca jest zobowiązany do tego, by po przejściu procesu rejestracji, dokładnie określił, jaką kwotę zamierza pożyczyć, a także na jakich warunkach jest on zdolny spłacać pożyczkę. Zaletą serwisu jest przede wszystkim to, że Pożyczkobiorca sam ustala wysokość oprocentowania, dzięki czemu jego poziom nie jest mu narzucany. Następnie Klient oczekuje na zgłoszenie się chętnych osób, które udzielą pożyczki na konkretnie określonych warunkach finansowych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Firmy pożyczkowe

sprawdź recenzje

pozyczkaland.pl ocena na podstawie 4.9/5 z 13457 ocen.

pozyczkiland.pl - najlepsza baza pożyczek ratalnych, chwilówek i kredytów bankowych w jednym zestawieniu.

Aktualizacja 13459 opinie o pożyczkach online

Wszystkie pożyczki online w jednym zestawieniu online od ręki.

pozyczkaland.pl Główny redaktor: Aktualizacja